Den lufttäta cellulosaisoleringen

OM WARMFIBER

Warmfiber – den lufttäta isoleringen

Det är den stillastående luften som isolerar! En bra isoleringsprodukt har därför egenskaper som säkerställer att inga onödiga luftrörelser uppstår i materialet (s.k. egenkonvektion). Warmfiber™ installeras med hög densitet (antalet kg per kubikmeter) och ger därmed ett slutresultat som innebär hög lufttäthet såväl inom isoleringsskiktet som mellan bostad och utemiljön. Detta är den största bidragande orsaken till att Warmfiber™-isolerade hus har så låg energiåtgång.

Högsta värmemotstånd

Warmfiber™ har marknadens bästa isoleringsvärde (lambdavärde) 0,039 för vindsbjälklag. Den har även samma isoleringsvärde i väggar och snedtak. Förutom att cellulosafibern i sig har mycket goda isoleringsegenskaper så är den dessutom den isoleringsprodukt på marknades som har bästa förmåga att fylla ut även de minsta hålrum och springor i konstruktionen. Sammantaget så blir slutresultatet en skarvfri isolering, utan onödiga glipor och köldbryggor, vilket ger det i praktiken bästa värmemotståndet på marknaden.

Fuktreglerande

Cellulosafibern har goda hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att den kan transportera fukt på ett effektivt sätt. Kombinationen med att cellulosan har förmåga att buffra stora mängder fukt (utan försämrad isoleringsförmåga) gör att den har god förmåga att hantera olika fuktbelastning beroende på årstider. Tack vare sina hygroskopiska egenskaper hålls isolering och konstruktion torr.

Hög värmelagringskapacitet ger bästa boendeklimat

Kombinationen av att Warmfiber™ installeras med stor mängd material (2-3 gånger mer än de flesta materialen på marknaden) och att cellulosafibern är väldigt lufttät, gör att slutprodukten får en mycket hög värmelagringskapacitet.

Den höga värmelagringskapaciteten hos Warmfiber™ cellulosaisolering resulterar i att man på sommaren får en kraftigt försenad överföring av utstrålad värme från solen. Detta innebär att Warmfiber-isolerade hus håller sig svala längre på natten och att man därmed får högre komfort i sitt boende. På motsvarande sätt så behåller cellulosan värmen inomhus när det är kallt ute.

Det är också möjligt att beräkna värmelagringskapaciteten. ”Phase Lag” indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid. Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, ju längre tid tar det för värmen att överföras. I cellulosafiberns fall är den beräknade tiden 4,6 timmar och för mineralullsfiber är den 0,6 timmar, d.v.s. ca 7-8 gånger längre värmelagringskapacitet. Ett hus isolerat med cellulosafiber håller en medeltemperatur som är ca 5 grader lägre en varm sommardag än ett hus med samma tjocklekar av mineralullsfiber.

 

Warmfiber

Välj Warmfiber när du prioriterar att uppfylla kraven hos bland annat Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Warmfiber PLUS

Välj Warmfiber PLUS när det krävs eller önskas en fosfatfri produkt med bortillsats.

"Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."